Nova Band w mediach

Historyczna chwila – po raz pierwszy ukazała się w prasie wzmianka na nasz temat. W branżowym czasopiśmie Focus Nierdzewne została opublikowana relacja z obchodów 25-lecia Nova Trading. Przy tej okazji wspomniano o naszym występie. Poniżej skan artykułu

focus_n_nova_band